La present política de privacitat està actualitzada d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades i a les indicacions ofertes per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tractament de Dades

FUNDACIÓ AMPANS (en endavant AMPANS) és el titular de la pàgina web www.botigaampans.cat (en endavant Botiga online) i el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris puguin facilitar a través d'aquest lloc web. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes a responsable legal de la web que no hagin estat advertides prèviament als usuaris en la present política de privacitat. AMPANS podrà revelar qualsevol informació que consideri necessària, incloent dades de caràcter personal, per a complir les obligacions legals.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Fundació Ampans (CIF G08444671), en endavant AMPANS, amb domicili a Crta. De Manresa a Santpedor km. 4,4 08251 Santpedor. Adreça de correu electrònic ampans@ampans.cat 

 

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça d’AMPANS, o bé a l’adreça electrònica delegatprotecciodades@ampans.cat

 

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb AMPANS o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que siguis usuari d’un dels nostres serveis, que siguis familiar d’un usuari, que siguis treballador, voluntari, personal en pràctiques, donant, client, proveïdor, estiguis inscrit en algun dels nostres cursos o congressos, participis en els nostres actes o activitats, tinguis la targeta client d’Ampans, que hagis realitzat una compra a la botiga online o bé que en sol·licitessis informació promocional sobre els productes, serveis i activitats d’Ampans.

 

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són dades necessàries per tal de mantenir el contacte amb tu:

- Nom
- Cognoms
- DNI
- Edat
- Data de naixement
- Sexe
- Idioma de preferència
- Correu electrònic
- Telèfon
- Adreça postal

I dades necessàries per fer transaccions econòmiques per la compra realitzada a la botiga online.

          

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A continuació es detallen les diferents formes de recollida de dades de caràcter personal i la finalitat per la qual es demanen.

Formulari de registre a la botiga online

En el present lloc web es recullen dades de caràcter personal a través del formulari de registre a la botiga online. Les dades que es recullen a través d'aquest formulari es tracten amb la finalitat de gestionar el registre a la botiga online, així com gestionar les compres que realitzin els usuaris registrats. En el cas que realitzi una compra a la Botiga online, podrem enviar-li comunicacions comercials i publicitàries sobre productes similars als adquirits, tot i que sempre que l’usuari ho desitgi en qualsevol moment pot oposar-se a la recepció d'aquestes comunicacions utilitzant els canals indicats en el propi correu comercial. 

A l'enviar les dades des del formulari de registre s'està donant consentiment per a les finalitats de tractament indicades en aquest paràgraf. Aquestes dades seran tractades per AMPANS com a responsable del tractament.

Formulari de registre per la Newsletter

En el present lloc web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, en concret la seva adreça de correu electrònic, a través del formulari de subscripció a la newsletter. Les dades demanades a través d'aquest formulari seran tractades per AMPANS com a responsable del tractament. Les dades seran tractades amb la finalitat d'enviar de forma periòdica la newsletter de la Botiga online. Al subscriure a la newsletter entenem que ens dóna el consentiment a les finalitats de tractament descrites en aquest paràgraf.

Al mateix temps, per poder complir amb la nostra missió d’acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat en el desenvolupament del seu projecte de vida tot garantint els seus drets, també tractem les dades dels nostres clients, donants i col·laboradors amb aquestes finalitats:

 

- Enviar informació sobre FUNDACIÓ AMPANS via SMS, telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita. 
- Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, compra dels nostres productes ...).
- Convidar a actes o esdeveniments organitzats per FUNDACIÓ AMPANS.
- Realitzar enquestes de satisfacció.
- Prestar el servei que ens has contractat o mantenir la relació comercial.
- Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats. 

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

 

En cas d’oposició per rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (delegatprotecciodades@ampans.cat) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça.

 

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb AMPANS com a usuari, client, proveïdor, donant o col•laborador, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

 

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’AMPANS similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

- Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que AMPANS està subjecta per la seva activitat.
- Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participis.
- Proveïdors que per prestar un servei a AMPANS precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que FUNDACIÓ AMPANS els hagi contractar (per exemple l’empresa que manté els programes informàtics), i amb qui AMPANS té subscrits contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

 

Si en el futur FUNDACIÓ AMPANS realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

 

Realitzem transferències internacionals de dades?

Ara mateix FUNDACIÓ AMPANS no realitza transferències internacionals de dades personals, no obstant podria contractar serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen de una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). En aquest cas AMPANS hauria subscrit amb aquests proveïdors els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa de proveïdors ubicats a Tercers Països i aplicaríem les garanties i salvaguardes necessàries per tal de preservar la privacitat. Si desitges més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te a la Delegada o al Delegat de Protecció de Dades a través de les adreces indicades anteriorment.

 

Quant temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb FUNDACIÓ AMPANS i, després de finalitzar la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció. Les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

 

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

- Al nostre Delegat o Delegada Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades.
- Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.