La política de devolució d’AMPANS permet que si un Client, encara que el producte rebut estigui en perfectes condicions, no n’està satisfet pugui canviar-lo o tornar-lo.

Per fer-ho serà necessari que el Client prèviament hagi comunicat per escrit a botigaampans@ampans.cat la seva intenció de devolució.

En el correu que s’enviï ha de constar com a Assumpte: DEVOLUCIÓ DE PRODUCTE i indicar el número de comanda. Un cop rebut AMPANS autoritzarà la seva devolució.

IMPORTANT: No serà acceptada cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada per part del Client i acceptada per part d’AMPANS.

El Client té fins a 10 dies hàbils per fer la devolució del producte. En el cas que aquest sigui retornat se li farà un reemborsament del preu dels productes en els dies següents a la tramitació de la devolució i a la recepció del producte i un cop fetes les comprovacions pertinents.

En el cas que el Client desitgi canviar-los, haurà d'abonar la diferència si el preu del producte retornat és inferior a el nou. Si, per contra, el producte retornat és d'un import superior a el nou, AMPANS reemborsarà la diferència en un termini dels següents 14 dies. En qualsevol cas, el Client es farà càrrec de les despeses d'enviament de la devolució.

Per tal que la devolució sigui acceptada per part d’AMPANS és imprescindible:

Que els productes siguin retornats en un termini màxim de 14 dies hàbils des de la data de recepció de la comanda per part del Client.

Que els productes retornats estiguin en la seva caixa i/o embalatge original, i en cap cas pot haver estat obert i/o desprecintat.

Els productes no poden haver estat usats.

IMPORTANT: En el procés de devolució dels productes cal que el Client els emboliqui i dipositi dins una caixa o sobre de bombolles per garantir la seva protecció. No es pot posar cinta adhesiva o preciente damunt el producte, caixa o embalatge original perquè la devolució no serà acceptada. En cas de fer la devolució de producte fred, aquest haurà de ser retornat sense trencar la cadena de fred, per tant caldrà tramitar una devolució amb una empresa de logística en fred.

No s’acceptarà cap devolució que no sigui tractada amb una empresa de logística de fred que garanteixi el manteniment de la cadena de fred.